Tájékoztató a hit- és erkölcstan oktatásáról

  121

  FELHÍVÁS A 2013/2014-es TANÉVBEN ELSO ÉS ÖTÖDIK OSZTÁLYOS GYEREKEK SZÜLEI SZÁMÁRA

  Tisztelt Szülők!

  Tájékoztató azon Szülők részére, akiknek a gyermeke a 2013-14-es tanévben 1. és 5. évfolyamos tanuló lesz a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálatban.

  Bizonyára Önök is értesültek arról, hogy 2013. szeptember elsejétől az első és ötödik évfolyamos tanulók tanterve már tartalmazza a hit- és erkölcstan oktatást.

  A 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet 33-34. §-a írja elő azokat a feladatokat és időpontokat, amelyeket a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban az iskoláknak el kell végezniük, illetve be kell tartaniuk.

  2013. április 5-én 17 órakor iskolánk igazgatója és azon egyházi jogi személyek képviselői tartanak tájékoztatót a Szülőknek, akik jelezték, hogy iskolánkban vállalják az új rendszer szerint szervezett (tantervbe és órarendbe illesztett) hit- és erkölcstan oktatást.

  Iskolánkban az alábbi egyházi jogi személyek képviselői jelezték, hogy hitoktatást kívánnak tartani:

  1. Magyar Katolikus Egyház

  képviseletében: Bodai József plébános

  elérhetősége: 2038 Sóskút, Fő u. 20. telefon: 387-131

  2. Magyar Református Egyház

  képviseletében: Borsos Istvánné református lelkész

  elérhetősége: martonref@gmail.com

  3. HIT gyülekezete

  képviseletében: Petrőcz László országos hivatalvezető

  elérhetősége: hitoktatas@hit.hu

  Bagdiné Dudog Orsolya

  igazgató