Meghívó a képviselő-testület áprilisi ülésére

  42

  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2013. április 25-én 9.00 órai kezdettel tartandó ülésére,

  melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme (Tárnok, Dózsa Gy. út 150.)

  NAPIREND

  Polgármesteri beszámoló

  Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)

  1.) a.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás)

  b.) Beszámoló Tárnok Nagyközség Bizottságainak 2012. évi munkájáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  2.) a.) A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása

  b.) Rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonos jogok gyakorlásáról szóló 21/2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározására

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  5.) Rendelet-tervezet a település tisztaságáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  6.) Tárnok, Dózsa György út 73-81 közötti ingatlanok csatornázási munkái

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  7.) Beszámoló az Érdi Rendőrkapitányság Tárnoki Rendőrőrsének 2012. évi munkájáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  8.) Beszámoló a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  9.) A Tárnoki Köz-ért Kft egyszerűsített éves beszámolója és 2013. évi üzleti terve

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  10.) Javaslat Tárnok településfejlesztési koncepciójának és a megalapozó vizsgálatoknak az elfogadására

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  11.) Hivatalos iratok munkaviszonyban álló dolgozóval történő kézbesítése

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  12.) Igazgatási szünet elrendelése

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  13.) Előterjesztés a 013/18, 013/19, 013/22, 013/51 és 013/52. hrsz-ú telkekre vonatkozó telekalakítási és beépítési tanulmányterv elfogadásáról

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  14.) Javaslat Rákóczi díj adományozására (zárt anyag)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  15.) Javaslat Tárnoki Óvodásokért díj adományozására (zárt anyag)

  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  Tárnok, 2013-04-18

  Szolnoki Gábor

  polgármester