Az úthelyreállítások kezdete

    87

    A csatornaberuházásban a kivitelezők számára legalább 4 hónapos konszolidációs időszakot ír elő a technológiai utasítás, vagyis a megbolygatott talajt legalább ennyi ideig kell hagyni természetes módon tömörödni az út végleges helyreállítása előtt. Ezzel a várakozási idővel elkerülhető, hogy a helyreállítást követő hónapokban, években megsüllyedjen az útpálya és azt javítani kelljen.

    A csatornázás 2012. augusztus 21-én a Köztársaság és az Egri utca sarkán kezdődött, és itt, illetve a környező utcákban is tavaly befejezték a vezetékek fektetését. Emellett Tárnokliget és a falu néhány utcájában fejeződött be még a tél beállta előtt a csatornaépítés, vagyis ezekben az utcákban kezdődhet meg először az utak helyreállítása is.

    „A csatornaépítés szerződés szerinti befejezési időpontja jelenleg 2014. február 10, de ez magában foglalja a teljes beruházás bizonylatainak elkészültét is – mondta a tarnokhir.hu-nak Kántor Ervin, az AHO Konzorcium projektvezetője. A tárnoki csatornahálózat kivitelezésének tényleges befejezési határidejére azonban lényegesen kihat az a tény, hogy jelenleg még mintegy 4600 méternyi csatornaszakaszra nem áll a rendelkezésünkre érvényes vízjogi létesítési engedély, így ezeken a területeken nem kezdhettük meg a kivitelezési munkákat.

    Az elkészült szennyvízcsatorna szakaszokat a megrendelő a csatorna üzemeltetőjének (ÉTCS Kft.) bevonásával, míg a végleges úthelyreállításokat a közútkezelő bevonásával veszi át. A szerződés teljesítésének feltétele tehát az utak eredeti állapot szerinti helyreállítása is. Mind a kivitelező, mind a tárnokiak érdeke, hogy az utak még a téli időjárás előtt elkészüljenek, azokon a szakaszokon, ahol a csatornaépítés előrehaladása ezt lehetővé teszi. Tavaly ősszel a megépítendő csatornahálózat 30 %-a készült el Tárnokon. A jó idő beköszöntével először a hálózatépítésre koncentráltunk, de ezzel egy időben megkezdtük az utak végleges helyreállításának előkészítését is. Terveink szerint a végleges úthelyreállítások gyakorlati kivitelezése a 21. héten kezdődik és ezt útépítő szakcég végzi majd.”