Anyák napja

  174

  Dsida Jenő: Hálaadás

  Köszönöm Istenem az édesanyámat!

  Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

  Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.

  Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.

  Áldott teste, lelke csak érettem fárad.

  Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

  Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este

  imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

  Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

  – itt e földön senki sem szerethet jobban! –

  Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

  Istenem, köszönöm az édesanyámat.

  Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,

  Aki oltalmadat, vigaszodat várja.

  Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

  Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!

  Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,

  Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

  Áldd meg édesanyám járását-kelését,

  Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!

  Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

  Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

  Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

  Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

  Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.

  Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.