Eklézsia született

  100

  Péter apostol pünkösdi beszédéből még nem a kárhoztató ítélet, hanem Isten szeretetének leleplező ítélete szólalt meg és talált szíven háromezer embert Jeruzsálemben. Ez vezette rá őket arra, hogy élni akarjanak a bűnbocsánat lehetőségével, hogy az Úr Isten vezetésével akarják folytatni az életüket. Megtörtént a legnagyobb csoda, a lelki feltámadás csodája. „A régiek elmúltak, íme minden újjá lett”. Boldog hívő emberek közössége volt az első eklézsia. A Sátán erre a hitvalló közösségre azonnal rátámadott. A papok, a farizeusok, az írástudók az apostolokat lefogták, Istvánt megkövezték. „Öldökléstől lihegve”, ugyanazzal az indulattal, amivel az Úr Jézust gyűlölték, házról házra járva szedték össze a hívőket. Az egyháztörténelem arról tanúskodik, hogy a hívő bibliás kegyességet a mai napig így támadta és támadja a Sátán. Beteljesedett amit az Úr Jézus mondott tanítványainak, hogy „a tanítvány sorsa nem különb a mesterénél” Erről szól Szkhárosi Horvát András hitvalló atyánkfiának bizonyságtétele is a XVI. századból:

  Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege

  Mert nem árthat néked senki gyűlölsége

  Noha e világnak rajtad dühössége

  De nem hágy szégyenben Krisztus O Felsége

  Királyi nemzet vagy noha te kicsiny vagy

  Az Atya Istennél bizony te kedves vagy

  O szent Fia által már te is fia vagy

  Minden dicsőségben higyjed hogy részes vagy

  Akármint halásszon az ördög utánad

  Az ő tagjaiban dühösködjék rajtad

  Mind tőrrel, fegyverrel siessen utánad

  Ha Krisztusban bízol higyjed az sem árthat

  Rajtad semmit sem fog a pogány ellenség

  Noha nehéz néked a rettenetesség

  Bátor koncra hányjon a hitlen ellenség

  Feltámaszt a Krisztus néked nagy reménység

  Ne nézzed Úr Isten e világ vakságát

  Te nagy jóvoltodról háládatlanságát

  A Te Igéd ellen ily nagy káromlását

  Nézzed a Krisztusnak ártatlan halálát!

  Találjon el téged is az Úr Isten szeretetének leleplező ítélete, vezessen rá téged is a bűnbocsánat szorongató szükségességére, hogy te is a hívők boldog közösségének, az eklézsiának hitvalló tagja, az üdvösség részese lehess. Szeretettel hívunk református gyülekezetünkbe (Tárnok-Liget Szabadság u. 59) Pünkösd vasárnap 15.00 órára!

  Áldás békesség: Borsos Istvánné és Borsos István lelkipásztorok