Pünkösdkor ünnepi miséket, istentiszteleteket tartanak

  177

  A Sóskúti Plébánia tájékoztatása szerint pünkösd előtti szombaton 17.00 órakor lesz Tárnokligeten mise. Az istentiszteletek rendje pünkösd vasárnap

  8.00 óra Sóskút – mise

  9.30 óra Tárnokliget – igeliturgia

  11.00 óra Tárnok falu – mise

  Pünkösdhétfőn nem lesz mise a katolikus templomokban, mert ekkor rendezik Balinkán, a Tölgyes táborban az Egyházmegyei Lelki Napot.

  A református gyülekezet a Szabadság u. 59. szám alatt pünkösd vasárnap 14.00 órakor a gyermekeknek, 15.00 órai kezdettel pedig a felnőtteknek tart istentiszteletet.

  A magyarországi egyházi vezetők Esztergomban, Debrecenben, illetve Budapesten mutatnak be ünnepi szertartást.

  Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vasárnap 10.30-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét.

  Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösdvasárnap 10.00 órától a debreceni Nagytemplomban hirdet igét úrvacsorás istentiszteleten.

  Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke pünkösdvasárnap 11.00 órakor a Deák téri evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.

  A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa arról tájékoztatta az MTI-t, hogy péntek este budapesti székházukban pünkösdi zenés vigíliát tartanak, amelyen Csernák István metodista szuperintendens hirdet igét.

  A keresztények pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére, az egyház alapítására és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetére emlékeznek. Az ünnep elnevezése a pentékoszté (ötvenedik) görög szóból ered, azt ugyanis kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten, az azt követő ötvenedik napon tartották meg.

  Tárnokhír/MTI