A képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve

  59

  Az ülések nyilvánosak, azokon nézőként, hallgatóként bárki részt vehet.

  Szeptember 12-én 9.00 órakor kezdődik a testületi ülés. A tervezett témák:

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

  Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az önkormányzati intézmények között létrejött munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás felülvizsgálata

  Az önkormányzat és a Tárnoki KÖZ-Ért kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata

  Egyebek

  Az október 17-én 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Beszámoló az önkormányzat négyéves gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról

  A lakáscélú helyi támogatásról szóló 1/2003. (II.14.) számú rendelet felülvizsgálata

  Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek alakulásáról, a helyi adókról szóló 14/2010. (XII.17.) számú rendelet felülvizsgálata

  Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

  Egyebek

  A november 14-én 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

  Egyebek

  A december 12-én 9.00 órakor kezdődő ülés témái:

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

  Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

  Javaslat a 2014. évi Belső ellenőrzés tervére

  A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározása

  A 2014. évi intézményi térítési díjak megállapítása

  A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

  Egyebek