Tájékoztató a szemétszállításról

  153

  2013. március 31-ével az eddigi szolgáltató, az FKF Zrt. minden előzetes értesítés nélkül egyoldalúan úgy döntött, nem szállítja el Tárnokról a szemetet. Szemét azonban nem maradhat a házainknál, az utcáinkon, így az önkormányzatnak azonnal kellett találnia egy céget, amely elviszi a kommunális hulladékot.

  Egyetlen jelentkező volt, amely azonnal meg tudta kezdeni a szemét elszállítását, az AHK Kft., a térségben egyetlen más szolgáltató sem tudta azonnal megszervezni a szolgáltatást.

  Az AHK Kft. pedig csak piaci áron volt hajlandó a közszolgáltatást nyújtani, kedvezményt nem adott és a törvények értelmében nem is adhat, de a más cégektől kért ajánlatok is hasonló árakat tartalmaztak.

  Az új hulladékkezelési törvény értelmében az önkormányzat már nem is állapíthatja meg az árat, arra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (energiahivatal) jogosult. A jelenleg az önkormányzati rendeletben leírt, Tárnokon az AHK Kft. által meghatározott ár energiahivatali felülvizsgálata tart.

  A Polgármesteri Hivatalban már előkészítés alatt van az a közbeszerzési pályázat, amelyen a törvényeknek megfelelően, szabályosan kiválasztják a céget, amely 2014. január 1-jétől elvégzi a közszolgáltatást, illetve egyeztetés kezdődött a fővárosi önkormányzattal a pusztazámori hulladéklerakó működése kapcsán Tárnok részére adható esetleges kedvezményről.

  A szemétszállítás január 1-től hatósági áras lesz, így azt nem Tárnok és nem a szolgáltató állapítja majd meg, de továbbra sem változik az a törvény, hogy a szemétszállítás minden háztartás számára kötelezően igénybeveendő közszolgáltatás. A választás alapja a szolgáltatás minősége lesz, és az önkormányzat célja, hogy a szolgáltató havi számlát küldjön.

  Cél még a kommunális hulladék mennyiségének csökkentése, a szelektív gyűjtés ösztönzése, ezért már az idei átmeneti időszakban is választható a 60 literes kuka, amely mellett havi 4 úgynevezett szelektív zsákban gyűjthetjük a műanyagot és a fémet.

  Az AHK Kft. tájékoztatása szerint a szemétszállítás rendje az átmeneti időre nem változik, a kukákat akkor viszik el, ahogy az évek óta megszokott.

  A szelektív zsákokat minden hónap 2. szerdáján gyűjtik be, ekkor kapnak a háztartások új zsákokat 1 hónapra 4 darabot.

  A papírt minden hónap 3. szerdáján gyűjtik össze.

  Zöldhulladék-szállítás minden második héten van. A szállítási napokat a www.tarnok.hu/onkormanyzat/zoldhulladek.htm oldalon találják meg.

  Üveggyűjtő konténerek a KO-PÉ Vegyesboltnál és a Művelődési Ház mögötti parkolóban vannak.

  Valamennyi egyéb kérdésben kötelezően az AHK Kft. ad felvilágosítást az 06 (30) 575 7046-os telefonszámon.

  Tárnok, 2012. június 27.

  Szolnoki Gábor

  polgármester