Középiskolások Ösztöndíj pályázata

  87

  A pályázat benyújtásának feltétele:

   középiskolai (9-12. évfolyam) teljes idejű (nappali tagozatos) igazolt tanulói jogviszony

   tanulmányi vagy országos tantárgyi, műveltségi illetve szakmai versenyeredménye kimagasló

   a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

   pályázati adatlap

  Az ösztöndíj összege bruttó 5000,- Ft/hónap.

  Az ösztöndíj 2013. szeptember 1. napjától 2014. június 30-ig, 10 hónapra szól.

  Az ösztöndíj évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg.

  Pályázni a 15/2009. (IX.21.) számú rendelet mellékletét képező „pályázati adatlap” kitöltésével és annak Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság részére (2461 Tárnok, Dózsa György út 150.) történő eljuttatásával lehet.

  A pályázati adatlap letölthető Tárnok Nagyközség Honlapjáról: www.tarnok.hu (Hírek/pályázatok)

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 26., 18.00 óra

  Tárnok, 2013. július 9.

  Hegedűs Márta

  elnök

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

  Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottsága