Az önkormányzat és a Hajtóka Egyesület szerződése

    172

    Mind az önkormányzat, mind a Hajtóka Egyesület „érdeke, hogy Tárnok kulturális, művelődési élete, lakosságának és polgárainak kulturális, alkotó- és művészeti tevékenysége gazdagodjon, és az önkormányzat a közfeladatait magas szinten ellássa” – áll a megállapodásban. Az önkormányzat feladata, hogy a közművelődési feladatokat ellássa a településen, ennek pedig egyik letéteményese a Hajtóka, amely közhasznú egyesület.

    Rádó Gyula, a Hajtóka elnöke: „Ma már nem elég, hogy az egyesületünk közhasznú feladatokat lát el, hanem a jog előírja, hogy erről valamiféle szerződésünk is legyen. Emellett egy ilyen megállapodás talán segít az egyesület finanszírozásában is, hisz jelenleg a tagdíjakból és pályázati forrásokból biztosítjuk az egyesületi munkát. a pályázatoknál pedig a közhasznúság előnyt jelent. Emellett azonban a pályázati források szűkösek, és nehezen tervezhetők. Például ha most felkérnének bennünket egy külföldi szereplésre, nem biztos, hogy el mernénk vállalni, mert nem tudjuk, lenne-e pénzünk a kiutazásra. E megállapodással reményeink szerint ezen a téren is javul a helyzetünk.”

    Mint ismeretes a Hajtóka Egyesület a 2008-ban alakult hagyományőrzési célokkal. Egy tánccsoportot és egy énekkart működtet kezdettől fogva. Az aktív tagok száma kb. 40 fő. Az énekkar repertoárja főleg a tárnoki és a környékbeli szlovák népdalokból, illetve a pincékben is énekelt bordalokból áll. A tánccsoport jelenleg tárnoki, mezőföldi, kartali, szatmári illetve dél-alföldi gömöri koreográfiákat táncol. Megalakulása óta egyre több felkérést kap helyi, illetve a környékbeli hagyományos rendezvényeken való fellépésre. A most aláírt megállapodással évente két önkormányzati rendezvényen biztosan láthatjuk őket.

    tarnokhir.hu