Koszorúzás október 6-án

  218

  Az ünnepi megemlékezés előtt a mintegy félszáz résztvevő elénekelte a Himnuszt egy az úton közlekedő biciklist is megállásra, főhajtásra késztetve. Ezután Juhász Gyula: Arad című versét a Tárnoki Lokálpatrióták versmondója, Dobos Erika tolmácsolta.

  2008 óta hagyomány Tárnokon, hogy a múlt üzenetét a mának hozó gyertyalángot gyújt meg 3 nemzedék október hatodikán, amely kitart az október 23-ai ünnepségig. A három gyertya közül az első az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc lángja, a második az 1956os magyar októberi forradalom tüze, a harmadik gyertya pedig az elhunytakért ég, azokért, akik a hazáért, a szabadságért, akik értünk haltak meg. A három gyertyát Szolnoki Gábor polgármester, Kárász Anna és Kálmán Kira gyújtották meg.

  ##IMG17598##Ezt követő ünnepi beszédében felidézte az 1849-es, és az azt követő eseményeket,a megtorlás éveit: „Ha visszatekintünk az eltelt 165 évre, tudjuk, hogy időközben milyen – annak idején elképzelhetetlennek tűnő politikai változások tették kemény próbára a lélekszámában is fogyatkozó magyarságot.

  De azokat a csodálatos eszméket, amelyekért az aradi hősök életüket áldozták – társadalmi haladás és nemzeti függetlenség, párosulva az önzetlen áldozatkészséggel a haza ügye iránt -, semmilyen hatalmi manipuláció és erőszak nem tudta elhomályosítani, vagy kitörölni a nemzet lelkéből.

  A mai ember már nem kíván vértanúkat, hiszen békében élünk, ha nem is békességben. De 1848-ra emlékezve felelős kormányt, kiváló politikusokat és a nemzetet védő katonákat minden pillanatban kívánhatunk.

  Ebből a szempontból országunk helyzetét nézve az elmúlt években nagyot fordult a világ, ezért érdemes e napon elgondolkodnunk, hogy együnk bármilyen mély csüggedésben, mégsincs lehetetlen dolog előttünk.

  De ez a nap nemcsak példa, hanem intő figyelmeztetés is számunkra.”

  ##IMG17599##Ezek után az önkormányzat, a pártok helyi szervezetei, a civil szervezetek és intézmények képviselői és magánemberek elhelyezték az emlékműnél a tisztelet és emlékezés virágait .

  tarnokhir.hu