Tárnoki Búcsú: október 12-13. (14.)

  173

  Ebben az évben október 13-án, vasárnap ünnepeljük 1731-37 között épült templomunk névadója, a Rózsafüzér királynéja emléknapját, ahol ezen a napon ünnepi szentmisét tartanak.Az ünnep pontos naptári napja október 7., az ünnepi szentmisét az e napot követő vasárnap tartják.

  A búcsú egyházi alapokon nyugvó és világiasult hagyomány egyvelege, ahol az erős alap az egyházi tan, miszerint a búcsú feltételeinek teljesítésével lehetőség adatik az Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó büntetések elengedésére.

  A búcsúk elnyerésének hasznosságát VI. Pál pápa is megerősítette az Indulgentiarium doctrina kezdettű 1967. január elsejei keltezésű apostoli konstitúcióban: „a lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét.”

  A hívő társadalom számára egy ilyen nap mindig kiemelkedő ünnep volt, az idők folyamán pedig mellé társult egy világi rész, vásárosokkal, mutatványosokkal, zenével, szórakozással.

  Sajnos az eredeti ünnep ezáltal torzult, a rendszerváltás előtti ateista politika folytán pedig nagyobb szerepet kapott a külsőség.

  Ennek ellenére a hívő embereknek bensőséges és fontos ünnepe ez a nap, amit Tárnokon régebben még egy helyi munkaszüneti nap is követett. A búcsú időszakára hagyományosan vendégeket hívnak a helyi lakosok, jó alkalom ez a régen látott családtagokkal, barátokkal való találkozásokra, a vallásos hagyományok ápolására.

  2007-től kezdődően önkormányzatunk díjmentes lehetőséget nyújt a templom előtti téren az értéket jelentő kézműves termékeket árusítóinak, hogy a vásári forgatagban a minőségi népművészeti termékek, használati-és dísztárgyak is megjelenjenek, a tér pedig nyugalmasabb legyen.

  Sz.G.