Bursa Hungarica pályázati felhívás

  251

  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

  A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

  A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 34 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2,45 milliárd forint ösztöndíj folyósítását jelenti.

  Tisztelt Bursa Hungarica Pályázatra jelentkezők!

  Figyelem! A pályázat benyújtása elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken:

  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

  A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. (Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.)

  A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat által kiírt szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. A pályázati kiírás és a csatolandó mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők a www.tarnok.hu honlapról. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

  2013. október 14. – 2013. november 15.

  Benyújtás módja: javasolt személyesen Nemes Szilvia igazgatási ügyintézőnél.

  Polgármesteri Hivatal, Dózsa György út 150., „B” épület

  Hétfő: 8.00 – 18.00

  Kedd, csütörtök: 8.00 – 16.30

  Szerda: 8.00 – 17.00

  Péntek: 8.00 – 12.00

  (ebédidő: 12.00 – 12.30)

  forrás: Polgármesteri Hivatal