ÁLLÁSHIRDETÉS

  79

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

  Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 4 óra.

  A munkavégzés helye: Tárnok, Rákóczi u. 83.

  A munkakörbe tartozó lényeges feladat: iskolai étkeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok.

  Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek: érettségi, büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló iratok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres felvétel esetén).

  A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. november 1.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 29. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Miklósné intézményvezető nyújt a 23/387-415-ös telefonszámon.

  A pályázat benyújtásának módja: Személyesen leadva a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat székhelyén (2461 Tárnok, Fő u. 61. sz.) vagy az Egészségházban, a Gyermekjóléti Szolgálatnál (4-es szoba).

  A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.