Vélemények a hulladékfeldolgozóról 3.

  81

  Lakossági fórum

  2013. október 22-én részt vettem Radics Ernő alpolgármester úr által szervezett „szakmai” fórumon a tervezett hulladékhasznosító üzem megvalósíthatóságának kérdéseiről. Jó magam informális úton értesültem a fórum időpontjáról és jeleztem az Alpolgármester úrnak részvételi szándékomat, amelyet elfogadott.

  A sajtóban megjelent tudósítások alapján azzal a várakozással vettem részt a fórumon, hogy részletes tájékoztatást kapunk a tervezett beruházásról. Sajnos várakozásom nem teljesült, tekintve, hogy hallottunk egy kb. tíz percnél nem hosszabb vetített előadást a feltaláló részéről, amely a szép ábrákon kívül nagyon kevés érdemi információt tartalmazott. Meglepő körülmény volt, hogy a feltaláló megtiltotta az anyag nyilvánosságra kerülését és nehezményezte, sőt bűncselekmény lehetőségét is felvetette, hogy az előadott anyag a Képviselő Testület honlapján megjelent.

  Ezt követően került sor a kérdésekre. A feltaláló és a társaságában lévő úr a konkrét kérdések többségére kitérő válaszokat adott. A kérdések nagy része a pirolízis és a „zéró emisszió” léte – nem léte körül forgott. Pirolízisnek nevezzük az inert atmoszférában történő hőbomlást is, amelyben a vázolt technológia a feltételezések szerint nem bocsájt ki mérgező anyagokat. A több ezer tonna hulladék feldolgozása során képződő igen nagymennyiségű széndioxid hasznosítása akár üvegházban, vagy algák által kérdéses. Nem derül ki, hogy pl. a gumi feldolgozásánál keletkező kénvegyületekkel és az elemi kénnel mi történik.

  A közzétett anyagban szereplő „konverziós folyamatok reakcióegyenletei” nem reakcióegyenletek, csak a feltételezett reakciók irányát mutatják a reakciókörülmények vázolása nélkül. A vázolt folyamatokhoz szükséges hidrogéngáz egyik „reakcióegyenletben” sem szerepel.

  A kérdéseket még lehetne sorolni, tekintve, hogy a lényeg a részletekben rejlik. Megjegyzem, hogy egy elfogadott szabadalom még nem jelent garanciát a megvalósíthatóságra.

  Végül egy nagyon fontos körülményre fel kell hívni a figyelmet, nevezetesen, hogy a vázolt technológia a feltaláló egyik konkrét válasza szerint nem rendelkezik sem hazai, sem külföldi referenciával.

  A megvalósíthatóság szempontjából csak abban az esetben lehetne pozitív választ adni, ha legalább egy működő modell berendezéssel alátámasztható lenne a vázolt technológia.