Tájékoztatás!

  141

  Érd-elágazás – Tárnok szakasz:

   Vízelvezető árkok tisztítása  Sérült betonaljak javítása a 2+00-3+00 szelvények között, valamint zúzottkőrendezés

   zúzottkő pótlása

   Felsővezetéki oszlopok mellett árok feltöltése

   Bontott STRAIL elemek elszállítása

   30-as vonal jobb vágányon zúzottkőrendezés

   Kapcsolószerek kiseprése a teljes vonalon

   Szelvénytáblák cseréje

   Bagoly utcai útátjáró: festés-táblázás

   Bagoly utcai útátjáró december 1. 17.00 óráig lezárva

  Nyílt vonal (Kelenföld – Tárnok)

   Nagytétény – Tárnok bal vágány nagygépes vágányszabályozás

  A MUNKATERÜLETRE BELÉPNI SZIGORÚAN TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES!