Tér, ami összeköt – elkészült az odluki településközpont szabályozási terve

  121

  IMG17757##Erre készült most el az a koncepció, ami alapján egy 15-20 éves fejlesztési ciklus alatt kialakulhat egy valódi és fenntartható településközpont.

  Távlati elképzelés az is, ami Martonvásár felé nyílhatja meg a további területfejlesztések lehetőségét, hiszen szabad területek csak arra vannak, így az odlúki rész valóban településközponttá válhat.

  Szintén rögzítettük már a középtávú fejlesztési tervekben a Dózsa György utat a Benta patakon átvezető hídon keresztül a Hazatérők útjával, majd a Sóskúti úttal összeköttetést biztosító új feltáró út megvalósításának tervét. Ez a Vereckei út nyomvonalát követve szintén biztosíthatná az odluki területek feltárását és megközelítését éppen úgy, mint az egyéb belterületi utak tehermentesítését.

  A tervezési munkával kapcsolatos előzetes egyeztetéseken elhangzottak szerint az Önkormányzat az alábbi funkciók elhelyezését kívánta megoldani a területen: szabadtéri- és zárt piac, kereskedelmi és vendéglátó objektumok, szolgáltató ház, új polgármesteri hivatal, 10 szobás hostel, pénzintézet-, biztosító, posta, gyógyszertár, faluház és könyvtár, szabadidős terület, tematikus park és alacsony intenzitású lakóterület

  A tervezés területfelhasználása a hatályos településszerkezeti terv szerint kertvárosias lakóterület, kisvárosias lakóterület, településközpont vegyes terület és zöldterület, olyan szabályok, olyan területi beosztások kialakításával, ami egy rugalmasan, ütemezettebben, kisebb egységekben is önállóan megvalósítható beépítés tesz lehetővé. Így tehát nem szükséges a terület teljes fejlesztését egy ütemben megvalósítani, de mégis biztosítékot nyújt arra, hogy végül kialakul a településközpont.

  A terveket az Aczél Városépítés BT készítette el.

  Polgármesteri Titkárság