Sikeres pályázat – Megkezdődött a települési útépítések tervezése, folytatódik a következő hét éves időszak fejlesztéseinek tervezése

  76

  Az elmúlt évtizedek legnagyobb szabású közműfejlesztési beruházása, a csatornaépítés jelentős terhet rótt településünkre.

  Nem csak fizikai értelemben, de annak önkormányzati finanszírozását tekintve is. Az önkormányzat a 2008. évtől kezdve a „Jövő záloga” fejélesztési kötvény terhére biztosította az önerőt, de a költségvetés terheinek mérséklésére pályázati források után is kutattak. Az érdi csatorna társulás keretein belül a három település összefogásával pályázati anyagot készítettek az önerő költségeinek mérséklésére. A pályázat több fordulója is sikeres volt, azért a következő évben fejlesztési források szabadulnak fel.

  Szolnoki Gábor polgármester: “Újabb sikeres pályázati fordulón vagyunk túl, az Eu Önerő Alapból újabb támogatást nyertünk, ez tehát csökkenti a tárnoki önkormányzat később kifizetendő költségeit.

  Fontos pont ez most településünk életében, hiszen a csatornaépítési munkák befejezésével tovább folytathatjuk az infrastruktúra-fejlesztéseinket, közöttük az útépítéseket is. Több olyan utca van településünkön, ahol a csatornázásra, a teljes közművesítésre már évekkel ezelőtt sor került, de természetesen a szilárd útburkolat kialakítása hátrébb került a teljes települési érdekkel szemben, a teljes belterületi csatornázás miatt.

  Ráadásul ezek a beruházások fogják az újonnan elkészült, most már teljes csatornarendszer biztonságos működését segíteni, így illeszkedve a teljes települési Uniós csatornapályázatba. Hiszen a szilárd burkolat, az azzal együtt elkészített vízelvezetéssel képes a leghatékonyabban megakadályozni a csapadékvíz, vagy az esetenként magas talajvíz belvíz bejutását a csatornarendszerbe. E mellett pedig természetesen jelentősen nő az érintett lakosság komfortérzete is.

  Megkezdődött tehát valamennyi út állapotának rendszerszerű felmérése. Pontos adataink lesznek néhány héten belül arról, hogy melyik utcák esetében mi az aktuális feladat. Ahol már készítettünk építési terveket, ott a kivitelezés költsége, ahol nem, ott e mellett a tervezés költsége is megállapításra kerül. Kialakul a teljes költségigény, majd a munkák sorrendje. Természetesen azokban az esetekben, amikor a teljes közművesítés már több évvel ezelőtt megvalósult, ott mind a tervezés mind a kivitelezés előbbre kerülhet, hiszen ezeket az útszakaszokat már teljesen konszolidáltnak tekinthetjük.

  A ma becsült teljes költség, ami a település valamennyi belterületi útjának szilárd burkolattal való ellátását biztosítaná, meghaladja a 600 millió forintot, ez pedig több éves programot jelent.

  Ráadásul megmutatja azt is, milyen komoly anyagi erőre van szükség a 2006 előtt elmaradt alapvető fejlesztések folyamatos pótlására. Az EU Önerő Alapra természetesen folyamatosan pályázunk, de figyeljük az egyéb pályázati lehetőségeket is, hiszen a legolcsóbban ilyen konstrukcióban építhetjük útjainkat, és ezzel lehet az önkormányzati forrásainkat a leghatékonyabban kihasználni.

  A tervek elkészítése után a program indítását a 2014-évi költségvetés készítése jelenti, ahol már nevesíteni fogjuk a jövő évi tervezések és építések pénzügyi lehetőségét.”

  Tervek készítése 2020-ig!

  „”Természetesen nem csak az útépítések tervezése kezdődött meg, hanem településünket érintően az előttünk álló 2014-től 2020-ig tartó uniós programozási szakaszra való felkészülésünk is. Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) a tervezés és kivitelezés folyamatosságát tartja szem előtt a településfejlesztésben.

  A következő időszakban rendkívül erős munka várható, elkészül a megyei stratégiai és operatív program. A tervezés fázisában vannak a településfejlesztés, valamint gazdaságfejlesztés központú részprogramok is. Ebbe a programba pedig már az előkészítés szakaszában bekapcsolódtunk, hogy a Tárnok számára fontos tervek rögzítésre kerüljenek, mert tudatában vagyunk annak, hogy mit szeretnénk, és mire vagyunk képesek. Az már biztos, hogy a döntéshozói akarat szerint a Közép-Magyarországi Régióra készülő operatív program (VEKOP) forrásainak közvetlenül, vagy közvetve a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatás javulását kell segíteniük. Az különösen előnyös számunkra, hogy ebben az évben elfogadtuk a település középtávú fejlesztési tervét, ami irányt mutat mindannyiunk számára az elkövetkező 15-20 évben. Ebbe a települési elgondolásba illeszkedik most a 2020-ig tartó időszak tervezése. Ebben pedig éppen úgy szerepel a települési infrastruktúra – helyi és a települések közötti kapcsolatot biztosító utak, belterületi járdák, vízelvezetés, oktatási, nevelési intézmények –, mint a település közösségi tereinek – településközpont, művelődési ház Ifjúsági Szabadidő Park, Faluközpont ” – fejlesztése. De természetesen része a tervezésnek az önkormányzati munka fejlesztéseként az elektronikus ügyintézés, az ügyfélkapu megvalósítása éppen úgy, mint a tárnoki turisztikai program.””