Csatornázás – Egyeztetés az elvégzendőkről

  107

  Befejeződött az átemelők próbaüzeme, és a megépített csatornaszakaszok műszaki átadása folyamatos. A csatornaépítési projekt véghatárideje február tizedike, de két területen az előre nem látható akadályok és a hosszadalmas hatósági egyeztetések miatt a munkák folytatódnak – mondták el az AHO Konzorcium projektvezetői azon az egyeztetésen a polgármesteri hivatalban, ahol ők, illetve a műszaki ellenőrök tájékoztatták a polgármestert a projekt jelenlegi állásáról. E két feladat a vasutat keresztező gerincvezeték építése a Szekfű és az Iskola utcánál, illetve a Szőlőhegyi útnál egy átemelő megépítése.

  Ezzel párhuzamosan halad az elkészült szakaszok műszaki átadása, és információink szerint ahol ezt befejezik, ütemezetten megindulhat a rákötési engedélyek kiadása is.

  Szolnoki Gábor, polgármester: „Azt kell, mondjam, hogy a kivitelezőnek majdnem teljesen sikerült ledolgoznia azt az egyéves hátrányt, amivel később indulhatott meg Tárnokon a csatornaépítés. Talán még emlékeznek rá, hogy az úgynevezett vízjogi létesítési engedélyt, amelyet még a projekt tervezésekor adtak ki, a korábbi gyakorlatával ellentétben a vízügyi hatóság nem hosszabbította automatikusan meg, hanem hosszadalmas eljárásban újat adott ki. Ez pedig egyéves csúszást okozott az építésben.”

  A már említett munkákon túl a kivitelező a lakossági bejelentések, panaszok alapján végez még felszíni munkákat. Decemberben egy bejáráson rögzítették, hogy a mely közlekedési, esetleg útbaigazító táblák „estek áldozatul” a munkálatoknak – ezek pótlása is a következő időszakban történik. Ugyanúgy, mint a csatorna nyomvonalban megsüllyedt utak javítása is. Azt azonban a kivitelezők és a műszaki ellenőrök hangsúlyozták, ez csatorna- és nem útépítés volt, így a használat és nem nyomvonalsüllyedés miatt keletkezett kátyúk javítása nem a projekt része. Útépítési munkálatokat csak március 15. után lehet végezni.

  tarnokhir.hu