Csatornázás – A deponált föld osztályozása

    387

    2012 augusztusában az úgynevezett humuszolással kezdődött el a csatornaépítés, amikor a munkák elején a termőföldet egy az önkormányzat által erre a célra rendelkezésre bocsátott területről leszedték, annak megőrzése ugyanis kötelező. A csatorna nyomvonalból kitermelt föld egy része visszakerült a munkagödrökbe, azonban egy részét a csatornaépítők folyamatosan erre a bizonyos a Benta és a Hazatérők útja közötti „intézményi területre” hordták. A települési rendezési tervben ugyanis itt jelöltek ki területet egy új iskolaépület számára. Ahhoz azonban, hogy az épület megépülhessen, a terület talajszintjét az iskola tervezett terepszintjére meg kell emelni. Tehát az elképzelés szerint az itt lerakott földdel töltötték volna fel a területet. Azonban az termőföld mellett köves-téglás föld is került oda, és állítólag illegális lerakások is voltak. Az AHO Konzorcium az elmúlt évben szerződést kötött az egyebek mellett építési törmelékek környezetvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozásával, újrahasznosításával foglalkozó Tárnoki Kőtörő Kft-vel a murvás utak helyreállítására valamint a deponált anyag kezelésére, a terület rendezésére.

    Ahogy arról Román Károly, a Tárnoki Kőtörő Kft. ügyvezetője tájékoztatta a polgármestert, és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját és Környezetvédelmi Csoportját a kivitelező megbízásából a következő mintegy egy hónap folyamán az ott található anyag osztályozását és elszállítását végzik. A kirostált követ, téglát a saját telephelyükre szállítják további feldolgozásra, a földből pedig útalap lesz, amelyet a leromlott állapotú Szőlőhegyi út karbantartásához használnak fel.

    tarnokhir.hu