A talajterhelési díj bevallásról, fizetéséről

  98

  2012. február 1-jei hatállyal életbe lépett törvénymódosítás értelmében tízszeresére emelkedett a talajterhelési díj, ami azokat sújtja, akik rácsatlakozhatnának a csatornahálózatra, de ezt mégsem teszik meg. A talajterhelési díj a környezetterhelési díjak egyike, amelyet a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, megóvására való ösztönzése, valamint a környezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása céljából 2003. évben fogadott el az Országgyűlés. A díj mértékét is törvény határozza meg. Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A jelentős mértékben megemelt díj arra ösztönöz, hogy az eddig vonakodó ingatlantulajdonosok mielőbb rákössenek a rendelkezésre álló csatornára. Akik nem csatlakoznak rá a csatornahálózatra, köbméterenként 3600 Ft talajterhelési díjjal kötelesek számolni, amit egy adott évi vízfogyasztás után az azt követő évben kell bevallani, megfizetni, vagyis 2014-ben a 2013. évi talajterhelési díjat kell bevallani és megfizetni. Mindenkinek saját érdeke, hogy lehetősége szerint mielőbb kössön rá a csatornára, mivel a talajterhelési díj mértéke jelentősen meghaladja a csatornaszolgáltatás díját.

  A bevallási, fizetési kötelezettségek, illetve kedvezmények Tárnokon:

  1. 2013. ADÓÉVROL (most 2014-ben aktuális a bevallás és befizetés)

  a) teljes összeget fizet mindenki, aki 2013. év közben vagy azt megelőzően nem kötött rá.

  b) 75 %-os kedvezményt kap, aki 2013. I. félévben rákötött.

  c) 50 %-os kedvezményt kap, aki 2013. II. félévben rákötött.

  A kedvezményt azok tudják igénybe venni, ahol a közcsatorna már régebben rendelkezésre állt, de csak 2013. év közben kötöttek rá. Sem előző, sem utána lévő rákötésnél nem alkalmazható. Határozott idejű!

  2. 2014. ADÓÉVROL (2015-ben lesz aktuális a befizetés)

  a) teljes összeget fizet mindenki, aki 2014. év közben vagy azt megelőzően nem köt rá.

  b) 100 %-os kedvezményt kap, aki az újonnan üzembe helyezett csatornára az üzembe helyezést követő 9 hónapig ráköt.

  3. Határozatlan idejű mentesség továbbra is él:

  a) 70. életévet betöltött egyedül élő tulajdonosok részére,

  b) ahol csak kisátemelővel lehetséges megoldani a rákötést.