Erkölcstan vagy hit és erkölcstan oktatása a következő tanévben

  69

  Kedves Szülők!

  Mint bizonyára Önök előtt is ismert a 2014/2015. tanévben a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 35.§,97.§, a 20/20112. (VIII. 30.) EMMI rendelet 14.§, valamint az ezt módosító 22/2013. (III. 22. EMMI rendelet 182/A§. és 182./B§. alapján következőkben folytatásra kerül az általános iskolákban (1.,2., és 5.,6., osztályban) a HIT és erkölcstan vagy Erkölcstan oktatása a szülők választása alapján.

  Az EMMI rendelet 182/A. végrehajtására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiadott eljárásrend alapján értesítem, hogy a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola a 2014/2015-ös tanévtől az első, második, ötödik és hatodik évfolyamon az erkölcstan vagy hit és erkölcstan oktatásának megszervezéséről tájékoztatót tart.

  A tájékoztató helye: a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

  (Tárnok, Iskola u.1. aula)

  Ideje: 2014. március 13. 17.00 óra

  Bagdiné Dudog Orsolya

  igazgató

  Az Érdi tankerület által kiadott eljárásrend alapján a következő nyilatkozatok, nyomtatványok tölthetők le:

  ##IMG18035##1. Szülői nyilatkozat Hit és erkölcstan – erkölcstan választásáról

  ##IMG18036##2. Nyilatkozat szülői felügyeleti jogról

  ##IMG18037##3. Tájékoztató az adatkezelésről

  ##IMG18038##.

  ##IMG18039##4. Elismert egyházak listája