Csatornázás – Fórum a finisben

  277

  „Egy esztendő alatt 23 kilométer csatorna gerincvezetéket építtettünk – többet, mint Tárnok addigi történetének összes csatornázása – jelentette ki Szolnoki Gábor polgármester a fórumon tartott bevezetőjében. Továbbá 16 kilométer házi bekötővezeték épült, 6 db szennyvízátemelő, és természetesen egy új szennyvíztisztító mű is elkészült, ami fogadni képes három település teljes szennyvízmennyiségét. A tárnoki beruházás értéke meghaladta a 3 milliárd forintot.

  23 kilométernyi út felbontásával és helyreállításával, az 1700 újonnan közművesített háztartásban több mint 5 ezer embert közvetlenül, de a munkák természeténél fogva szinte minden tárnoki embert érintett ez a munka. Hiszen itt élünk, itt közlekedünk és mindannyiunknak viselni kellett az óriási építéssel járó óriási felfordulást, forgalomtereléseket, zajt, sarat vagy éppen port… szóval mindent, ami ezzel járt. Mindent, amit 25 évre lehetett volna elosztani.

  Nagy próba volt ez mindannyiunknak, és nem szabad elfelejteni, hogy nem csak a csatornaépítéssel kapcsolatban. Hiszen választási programunk szerint más terveket is készítettünk, ezek közül pedig a csatornaépítés idejére esett nyolc közintézményünk felújítása is, érintve ezzel valamennyi pedagógusunkat, iskolás gyermekünket és szüleiket, óvodás gyermekeinket és szüleiket, fiataljainkat, nyugdíjasainkat és önkormányzati dolgozóinkat. Ha pedig ez még nem lett volna elég, másfél esztendeig készült közben az új vasútállomásunk.”

  Ahogy a polgármester hangsúlyozta, a csatornázás várható eredményei a zöldebb környezet, a termőföldek minőségének javulása és az ingatlanok értékének növekedése. „Ez utóbbiról keveset hallani, pedig érdemes átgondolni és megérteni, hogy minden egyes résztvevő ingatlan milliós értéknövekedést ér el. Tárnok „értéke” pedig szintén nagyot nő, mind az itt lakók, mind az ide vágyó emberek illetve gazdaság fejlesztésében érdekelt befektetők részére is.”

  ##IMG18079##Szolnoki Gábor azzal kapcsolatban, hogy a napokban elkezdődött a rákötési engedélyek kézbesítése kijelentette, hogy nagyon sok boldog emberrel találkozik emiatt a napokban. Ez pedig azt mutatja, hogy nagy várakozás előzte meg a csatornaépítést és nagy örömmel veszik át az ingatlantulajdonosok a rákötési engedélyeket. Hangsúlyozta, hogy a csatorna kiépítésével nem csak elősegítjük a környezettudatos életet, zöldebb környezetet, és a segítségével jobbá, szebbé és élhetőbbé tesszük településünket, hanem nagyon fontos szempont az, hogy ezzel a beruházással befejeződött a belterület teljes közművesítése.

  „Most indulhat a következő fejlesztési periódus, a teljes települési úthálózat szilárd burkolattal való ellátása és ezzel párhuzamosan, a 2010-ben elkészített tervek alapján belvíz elvezetést szolgáló vízelvezető árokrendszer felújítása illetve az útépítésekkel együtt a kiépítése.

  Az önkormányzat törekszik arra, hogy a közeljövőben olyan forrást találjon, aminek segítségével finanszírozni tudja a teljes tárnoki úthálózat megújítását.”

  A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy egy építkezés, akár egy konyha kifestése, elképzelhetetlen hibák nélkül, hát még egy olyan munka, amely az egész településre kiterjed. Tárnok valamennyi lakójának meg is köszönte a türelmét és megértését. Emellett mindenkit arra kért, hogy jelentse, ha valahol hiba van. „A kivitelező garanciával tartozik, és mindannyiunk közös érdeke a jó minőség és teljesítés, hiszen egy hajóban evezünk.”

  „Végezetül szeretném egy kézzelfogható adattal is érzékeltetni azt a hatalmas környezetvédelmi változást, ami előtt állunk, ahová most elérkeztünk. Az újonnan csatlakozó, mintegy 1700 ingatlanra éves átlagban körülbelül 300 millió liter vezetékes víz érkezik.

  300 millió liter – ezt a számot érdemes megjegyezni. Már csak azért, mert van emellé egy másik szám, amiből megtudhatjuk, hogy éves szinten mennyi szippantott szennyvizet szállítanak el településünkről. Az adatok alapján a szippantott szennyvíz mennyisége nem éri el ennek 10%-át, tehát éves szinten minimum 270 millió liter, 2,7 millió köbméter szennyvíz folyik a kertjeink, házaink alá. Ha egy esősebb időszakban este végigsétál valaki a településen gyakran érezheti a szagokból közvetlenül is, hová tűnhet az el nem szállított mennyiség, ami „jobb esetben” csak elszivárog az emésztőkből. Jobbá tesszük életünket, ez a térség legnagyobb közművesítési, környezetvédelmi beruházásának mottója. Valóban így van.”

  ##IMG18080##A fórumon ezt követően az Érd és térsége Szennyvíz-elvezetési Projekt vezetője, Kovács Péter Barna azokat a kiegészítő projekteket vázolta, amelyek a csatornázást és a tisztítómű megépítését követik a következő hónapokban. Már a közbeszerzési szakaszban tart az a munka, amelynek során a jelenlegi csatornázási munkálatokból kimaradt csatornákat készítik el. Vélhetően a még 4-5 évvel ezelőtti tervezést megelőző felméréseknél maradtak ki azok az ingatlanok, amelyek ebben az ütemben kapnak majd csatornát. Ugyancsak további tervezett projekt a belvíz- és csapadékvíz elvezetését, valamint az útépítést megcélzó program, amelyben a három település a csatornaépítéshez hasonlóan közösen igyekszik forrásokat találni. Még a csatornaépítéshez tartozó részprogram a dunai vízbevezetés elkészítése, illetve a víztelenített szennyvíziszap végső feldolgozása úgynevezett vermikomposztálással. Ezt a komposztáló telepet még meg kell építeni.

  „Most a csatornázásban a garanciális munkák ideje van – mondta a projektvezető. Jó munka esetén is lehetnek javítanivalók, hisz a földben például a víz áramlása, vagy a talajszerkezet miatt is keletkezhetnek hibák. Arra kérek mindenkit, hogy a hibákat mindenképp jelentsék be! A házi bekötéseknél is lehetnek hibák, a kamera csak a gerincen ment végig, így, így önöknek, illetve az akkreditált mérnöküknek kell megvizsgálni, hogy jó-e a házi bekötés, és ha nem, azonnal jelentsék be, hogy a kivitelező kijavítsa.”

  ##IMG18081##Ezt követően Cseresnyés Attila, a víziközmű társulat vezetője elsősorban gyakorlati kérdésekről beszélt. Elmondta, hogy az érdi és diósdi gyakorlattól eltérően itt személyesen kézbesítik minden háztartásnak a rákötési engedélyeket. Amikor pedig felkeresnek egy címet, amennyiben az ott lakóknak kérdéseik vannak, azokra szívesen válaszolnak „Nem sietek. Bármilyen kérdés, probléma merül fel, szívesen adok tájékoztatást.” Cseresnyés Attila hangsúlyozta, a 270 napos határidő lehetővé teszi azt, hogy nem kell rohanni a rákötéssel. Van idő arra, hogy megfelelő mérnököt, kivitelezőt találjuk. „Kérjünk árajánlatokat, ne hagyjuk magunkat becsapni – hangsúlyozta a társulat vezetője. Azt javaslom, hogy egyrészt részesítsük előnyben a helyi vállalkozókat és csak olyan kivitelezőt bízzunk meg, aki árajánlatot ad, írásos szerződést köt velünk a munkára, amelyben garanciát is vállal az általa elvégzettekre. És arra is felhívom mindenki figyelmét, hogy most azért sok idegen mászkál majd az utcákon, ezért zárjuk a kapukat!”

  A társulat 10 pontban összeírta a csatornarákötés egyszerűsített eljárását, amelyet a fórumon is ismertetett az elnök, illetve felhívta a figyelmet, hogy az úgynevezett akkreditált mérnökök folyamatosan bővülő listáját megtalálják a társulat honlapján, a www.tarnokicsatornazas.hu oldalon is.

  A csatorna-rákötések egyszerűsített eljárásának 10 pontja:

  1. Az igénylő/ingatlantulajdonos felveszi a kapcsolatot egy akkreditált mérnökkel.

  2. Az igénylő költségére az akkreditált mérnök a házi bekötés kiépítését megtervezi.

  3. A terv birtokában elvégzett házi kivitelezést követően, de a csőhálózat betemetése előtt kérni kell az akkreditált mérnököt a munka átvételére.

  4. A telken belüli tisztítónyílásra rákötni a gerincvezeték üzembe helyezést követően lehet, melyről a beruházó „Rákötési engedély” eljuttatásával értesíti a tervezőket/tulajdonosokat.

  5. A rákötés további feltétele, hogy a kérelmező igazolja csatlakozási jogosultságát a Tárnoki Viziközmű Vízgazdálkodási-Társulat által kiállított igazolással.

  6. Az akkreditált mérnök helyszíni ellenőrzés során meggyőződik a rákötés szabályosságáról, a jogi-pénzügyi feltételek teljesüléséről, és erről nyilatkozatot ad ki az üzemeltető részére. Ekkor kell leolvasni a vízórát, aláírni a szolgáltatási szerződést.

  7. Az üzemeltető az alábbi feltételek meglétekor ad ki hozzájárulást a csatornabekötés használatba vételéhez:

  – a „Rákötési engedély” megléte,

  – akkreditált mérnök nyilatkozata a megfelelőségről

  – a szolgáltatói szerződés megkötése, adatlap és nyilatkozatok igénylő általi kitöltése.

  8. Aki a már üzemelő hálózatnál alkalmazott eljárásrend szerint akar csatlakozni, az engedélyezési-szakfelügyeleti és helyszínelési díjakat az üzemeltetőnek tartozik megfizetni.

  9. Az üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi az akkreditált mérnökök nyilatkozatait. Valótlanság vagy többszöri hiányos rákötési dokumentáció esetén az akkreditáció visszavonásra kerül, és az okozott kárt meg kell téríteni.

  10. Egyszerűsített eljárásban a „Rákötési engedély” kézhezvételét követő 270 napos határidőn belül lehet csatlakozni. A 270 napos határidő lejártát követően a nem csatlakozott ingatlanok tulajdonosai talajterhelési díjat kötelesek fizetni.

  ##IMG18082##A tájékoztatók után számos lakossági panasz, kérdés merült fel – többnyire egyedi gondok: az árokban hagyott földkupacok, süllyedések, megrongált növények. A szakemberek ezen esetekben is hangsúlyozták, hogy a lakók jelentsék be a gondokat, azt a kivitelezőnek kötelessége kivizsgálni, és a jogos panaszokat orvosolni. Ha már bejelentették, de nem, vagy érdemben nem történt semmi, jelentsék be újra! A garanciális idő 4 év a csatornára, tehát van idő mindent ellenőrizni és ha kell, kijavíttatni. Arra a lakossági felvetésre, hogy mi van akkor, ha a hanyag munkát végző alvállalkozót nem lehet elérni, hiába van a 4 éves garanciális idő, Kovács Péter Barna megnyugtatott mindenkit, hogy a garanciális kötelezettségvállalást a fővállalkozók tették, és ezek komoly tőkeerős vállalatok, amelyek 4 év múlva is a piacon lesznek.

  Volt, aki azt sérelmezte, hogy miért a lakóknak kell bejelentést tenni, mert szerinte az a műszaki ellenőrök dolga. Erre válaszul Szolnoki Gábor polgármester hangsúlyozta, hogy amennyiben valaki gondos gazdaként tekint a lakókörnyezetére, akkor maga érzi kötelességének bejelenteni minden szokatlant, furcsát, veszélyeset, legyen az aknafedél vagy az, hogy ismeretlen emberek „kószálnak” az utcán.

  Szóba került az utak helyreállítása, amivel kapcsolatosan Kovács Péter Barna hangsúlyozta, hogy csak nyomvonal helyreállítást végezhetnek, útépítést nem.

  Többen próbálták megtudni, mekkora összegre számíthatnak a házi bekötések elkészíttetésekor. Mivel a helyszínen senki nem kívánt konkrét összegeket mondani, a Tárnokhírt kérték fel, hogy derítsen ki árakat. Megpróbáltunk utánajárni, ám kérdésünkre minden válaszadó ugyanazt mondta, mint e helyszínen még egy mérnök is: ezt felelősen hasra ütve nem lehet megmondani. Az ár ugyanis függ az építendő hálózat hosszától, attól, milyen technológiával lehet a gödröt kiásni, az milyen mély, milyen a talaj satöbbi. Érdemes tehát több árajánlatot kérni és azok alapján dönteni a megbízásról. Egyébként a gyakorlati munka akár házilag is elvégezhető, de a tervezéshez, illetve a hálózat átvételéhez mindenképpen kell az akkreditált mérnök. A mérnökök tiszteletdíjáról van információnk: általában 15 és 25 ezer forint + Áfa között van.

  tarnokhir.hu