Krvatacska – körmenet és kórusok

  74

  Madulavirágot ugyan már csak elvétve találhattunk az Öreg-hegyen, de talán ez még mindig jobb hír, mint a tavalyi, amikor a cudar időben elmaradt az ünneplés. Idén is az iskolások voltak a leggyorsabbak, hisz ők a régi gyalogutat végigjárva „őseink nyomán” már délben elindultak. Persze útközben megnézték Tárnok egy-két építészeti emlékét és természeti csodáját, hogy aztán az Öreg-hegyen a fiúk megtanulják a siba fonását. Miközben készültek a vesszőfonatok, a férfiak idősebb nemzedéke felelevenítette, hogyan is csapkodták meg húsvétkor az ágyból kivert hálóingben futkosó lányokat…

  ##IMG18141##Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét köszöntve a kőkeresztnél Bódai József plébános áldást kért a szőlőre, a fákra, hogy ebben az évben is jó termést hozzanak majd. Ezután a hagyományok ápolói körmenettel énekelve vonultak a szabadtéri színpadhoz. Itt az újabb áldás után Szolnoki Gábor köszöntötte a megjelenteket. A polgármester kiemelte, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a természetnek, hisz egy évvel korábban a hideg miatt elmaradt az ünneplés, idén pedig annyira jó az idő, hogy a mandulafák jórészt már el is virágoztak. Szolnoki Gábor hangsúlyozta, a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez köthető helyi népszokás valóban a tiszta ünneplés, a természeté, a szőlő-és gyümölcstermelő embereké. A természet megújulása minden ünnepen új reményt ad, összeköti az embereket és láthatóvá teszi Tárnokon az emberek összefogását.

  A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében Sümegi Gáborné szlovákul köszöntötte az egybegyűlteket.

  ##IMG18142##Milý Hostia!

  Mo3no 3e nie ka3dý elovek vie 3e v minulom storoeí v Tárnoku 3ilo vela slovenskích rodín.

  Preto sa pokú1ame zachováva» krásné slovenské piesne, hudbu a tradície pre na1e deti a vnúeatá.

  Ked prychádza jar, tráva sa zelená, stromi, kvety kvitnú a poeú» spev vtákov, oslavujeme prví slovenskí sviatok v roku, Krvataeku.

  Tento pekný deo u3 dlhé roki vábi Tárnoeanov ích hos»ov na Tárnockí Starí Vrch, gde sú rady pivoíc, na ktoré sme veµmi pi1ný. Na krvataeke dieveatá zbierajú kvety, chlapci priadú 1ibaeku na veµkonoené 1ibania, a 3eny prestierajú stoly dobrotami. Mu3y vlastním vínom eakajú hos»ov, tak µudia zabudnú na ka3dodenné starosti pri dobrom víne a harmonike si zaspievajú. Krásné slovenské a madarské µudové piesne sa rozliehajú do celého okolia.

  Aj dnes budeme poeúva» spevokol Hajtoka s Tárnoku a µudové spevokoly z okolitých obcí, abi spolu snami oslávily tento pekní deo, tak ako dávno na1í predkovia.

  V mene Tárnockéj Slovenskéj Samosprávi Vám prajem pekní a hodnotní kultúrní zá3itok a príjemnú zábavu.

  ##IMG18143##(Kedves Vendégeink! Talán nem mindenki tudja, hogy Tárnokon a múlt század elején még igen sok szlovák nyelvű család élt, akik ezer szállal kötődtek kultúrájukhoz és hagyományaikhoz.

  Régi tárnoki szlovák hagyományt élesztettünk fel, amikor Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, megkezdve a szőlő és a fák vérfrissítését, mi magunk is felfrissülünk itt, az Öreg-hegyen. Ez a szőlőhegy Európában is egyedülálló csoda, a maga szabályos utcákat alkotó pincesoraival, és ha már ilyen különleges földrajzi és kulturális adottságokkal bíró helyen élhetünk, legyünk büszkék arra, hogy tárnokiak vagyunk.

  A krvatacska minden évben az első olyan ünnepi alkalom, amikor beköszönt a jó idő és mi együtt feljöhetünk a hegyre, a családunkkal és a barátainkkal. A gyerekek vidáman futkároznak, a lányok ibolyát szednek, a fiúk sibát fonnak a húsvéti sibáláshoz (locsolkodás helyett fűzfavesszőkből fonott sibákkal megcsapkodják a lányokat), a felnőttek beszélgetnek és borozgatnak a terített asztalok mellett. Előkerül a harmonika és felhangzanak a szép régi szlovák és magyar népdalok.

  Elsőként a Hajtóka Népdalkör köszönti önöket tárnoki szlovák népdalokkal, majd a környező településekről hozzánk érkezett együttesek segítenek felidézni a régmúlt tavaszok hangulatát.

  Mindenkinek kellemes délutánt és jó szórakozást kívánok a Tárnoki Szlovák Önkormányzat nevében.)

  ##IMG18144##Mialatt a színpadon a kórusok szórakoztatták a nagyérdeműt, több pince is áldásban részesült – gazdáik folytatva a hagyományt, megkérték az atyát a tavaszi pinceáldásra is. A színpadi program sötétedésig véget ért, ám a pincékben tovább folytatódott a tavasz életésének ünneplése.

  (halmos)