Pályázati felhívás

  50

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településüzemeltetési feladatok ellátására létrehozott profitorientált gazdasági társaság ügyvezetői állására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

  A pályázatot meghirdető
  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
  2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152

  A meghirdetett munkahely és beosztás: 
  Tárnoki Köz-Ért Kft. ügyvezetője
  2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 148.

  A pályázó feladata: 
  A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevételeinek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási és költségtervek elkészítése.

  Ezek a feladatok az alábbiak:
  intézményi karbantartási munkák, zöldterület-kezelés, intézményi karbantartási munkák, nem veszélyes hulladék gyűjtése, szakipari munkálatok végzése, közúti szállítás, költöztetés, építményüzemeltetés, általános épülettakarítás, (alapító okirat szerint)
  A vállalt feladatok bővítése az eredményesség érdekében.

  Az ügyvezető felelős a Kft. szabályos, gazdaságos és eredményes működtetéséért.

  Képesítési és egyéb feltételek:

  • érettségi vagy felsőfokú végzettség,
  • büntetlen előélet

  A pályázathoz csatolni kell:

  • képesítést igazoló okirat hiteles másolatát;
  • szakmai önéletrajzot;
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
  • vezetői, szakmai programot

  Előnyt jelent:

  • felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági végzettség
  • felelős műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetői képesítés
  • önkormányzati gazdasági társaságnál és/vagy városüzemeltetési feladatokat ellátó intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
  • vezetői gyakorlat

  Bérezés:
  megegyezés szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján
   

  A pályázatok benyújtásának határideje: 
  2014. június 10.

  A pályázatok elbírálásának határideje:
  A benyújtást követő első Képviselő-testületi ülés.

  A pályázatokat zárt borítékban a bérigény megjelölésével az alábbi címen kell benyújtani:
  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Szolnoki Gábor 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.  A borítékon fel kell tüntetni: „Tárnoki Köz-Ért  Kft. ügyvezetői  pályázat.”

  A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni személyesen Szolnoki Gábor polgármesternél, vagy telefonon a 23/387-041 számon lehet.

  A vezetői megbízatás határozatlan időre szól (Mt. alapján 3 hónap próbaidő)

  A  munkaviszony kezdő időpontja: a képviselő-testületi döntést követően azonnal betölthető

  A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
  Képviselő-testülete