HIRDETMÉNY – Körzeti erdőtervezés megkezdéséről

  125

  Erdőtervezési körzetek A Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodás egyedi szabályairól szóló 47/2014. VM rendelet 2014. május 2-i hatálybalépésével a Budai-hegyek erdőtervezési körzetre vonatkozóan megkezdte a 2014. évi körzeti erdőtervezést.

  Az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok és az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezetek 2014. június 16-ig – írásos javaslatokat tehetnek a körzetben folytatandó erdőgazdálkodással kapcsolatosan. (Például a különleges felújítási módokkal, az erdősítési célállományokkal, a fahasználatokkal, az üzemmóddal és a rendeltetéssel összefüggésben. Az üzemmód és a rendeltetés megváltoztatására vonatkozó külön betartandó szabályokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. Törvény 27-28. §-ai és a 29. § (3)-(6) pontjai tartalmazzák.) Ezen javaslatokat az Igazgatóság elektronikus formában (pest-erdeszet@nebih.gov.hu) vagy postai úton (Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 431.) fogadja.

  Azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését vagy javulását szolgálja.

  Az igazgatóság az erdőtervezés alá vont területeken a terepi bejárás során méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az erdőrészletek termőhelyi viszonyait és az erdőállományok jellemzőit. Emellett elvégzi az erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat.

  A terepi felvételezést és az erdőgazdálkodással kapcsolatos javaslatok beérkeztét követően később megjelölt időpontban az igazgatóság erdőrészlet szintű tárgyalást tart, amelynek célja a részlet erdőgazdálkodójával, az érintett hatóságokkal és védett területen fekvő erdőrészlet esetében a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel történő külön egyeztetés. Ezen az egyeztetésen kerül meghatározásra, hogy az erdőgazdálkodóknak konkrétan milyen lehetőségei és korlátai lesznek az elkövetkező 10 évben folytatandó gazdálkodásunk során. A részletszintű tárgyalás előtt az igazgatóság az erdőgazdálkodók és tulajdonosok számára betekintési lehetőséget biztosít a készülő tervbe.

  Az erdőrészlet szintű tárgyalások lezárása után az igazgatóság a lakossági egyeztető tárgyalást tart. A tárgyalásra a lakosság, valamint a részlet szintű tárgyalás előtt javaslatokat benyújtók bevonásával kerül sor. A meghívottakat érintő előírás javaslatok a lakossági egyeztető tárgyalás előtt 15 nappal elérhetők lesznek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (továbbiakban: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság).

  Az igazgatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a jelenlévőknek a körzet természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a körzetben lévő Natura 2000 területekre vonatkozó információkról, valamint a társadalmi részvétel, a vélemény-nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről.

  A körzeti erdőtervezés befejezéseként – a körzeti erdőterv elfogadása érdekében – az igazgatóság záró tárgyalást tart az érintett erdőgazdálkodók és önkormányzatok bevonásával.

  Az igazgatóság a körzeti erdőterv elkészítését követően 30 napon belül nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapján. A közzétételt követő 8 napon belül – a honlapon keresztül – bárki írásos észrevételt tehet a tájékoztatásban foglalt információkkal kapcsolatosan.

   

  forrás: Polgármesteri Hivatal