Pályázati felhívás

  102

  A Tárnoki Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A település műszaki és közigazgatási feladatainak ellátása főként, a közműépítések, a közútkezelés, a közútfelújítás, a környezetvédelmi igazgatás, a vízgazdálkodás és árvízvédelem területén. A települési közműhálózatokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Beruházások előkészítése. Hatósági ügyek döntésre történő előkészítése, végrehajtása. Képviselő-testületi, valamint bizottsági ülésekre történő előterjesztések elkészítése, illetve Képviselő-testületi döntések végrehajtása.

  Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • egyetem, vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) vagy környezetmérnök szakképzettség; főiskolai szintű környezetmérnök, meliorációs mérnök szakképzettség,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • közigazgatási alapvizsga.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterületre vonatkozó műszaki ellenőri jogosultság.,
  • önkormányzatnál beruházások terén és hatósági munkakörben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz,
  • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 13.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6022/2014. , valamint a munkakör megnevezését: közlekedési és vízügyi igazgatási feladatok. [MB1] 

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A nyertes pályázat kivételével a pályázatok ellenkező nyilatkozat hiányában megsemmisítésre kerülnek.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 20.