Képviselő-testületi ülés 2014. június

  104

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  2014. június 19-én 9.00 órai kezdettel tartja rendes ülését. Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet.

   
  MEGHÍVÓ

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

  2014. június 19-én 9.00 órai kezdettel tartandó ülésére,

  melynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme (Tárnok, Dózsa Gy. út 150.)

   

  NAPIREND

  Polgármesteri beszámoló

  Lejárt határozatokról szóló beszámoló (helyszíni kiosztású anyag)

  1.) Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  2.) Javaslat Tárnok Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának elfogadására
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  3.) Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  4.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  5.) Javaslat az önkormányzati rendészeti szerv létrehozására
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  6.) A Tárnoki Köz-Ért Kft. folyószámla (likvid) hitel jóváhagyása
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  7.) Tárnok Nagyközség önkormányzatának helyi esélyegyenlőségi programja (később kerül kiosztásra)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  8.) Előterjesztés 2014-2015. nevelési évre indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról és az óvodai csoportokra megállapított maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépésének engedélyezéséről.
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  9.) Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi II. féléves munkatervére
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  10.) II. egyezségi ajánlat (zárt anyag)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  11.) 622/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan ügy (zárt anyagként kezelendő)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  12.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése I. (zárt anyagként kezelendő)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  13.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése II. (zárt anyagként kezelendő)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  14.) Javaslat 1 fő kinevezésére az önkormányzati rendezvény- és marketingszervezési feladatok ellátására (zárt anyagként kezelendő)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  15.) Javaslat Tárnok díszpolgára kitüntetés adományozására (zárt anyag)
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

  16.) Javaslat a Tárnoki KÖZ-ÉRT Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetőjének személyére
  Előterjesztő: Szolnoki Gábor polgármester

   

  Tárnok, 2014-06-12

   

  Szolnoki Gábor
  polgármester