Mesevár Óvoda tájékoztatója a 2021/2022. nevelési évre történő Óvodai beiratkozásról

506

Az emberi erőforrások minisztere (12/2021. (I. 40 EMMI határozata a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról és A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján:

Az óvoda a járványügyi szempontok figyelembevételével — beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

Tárnok településen a kötelező felvételt biztosító óvoda: Mesevár Óvoda

Az óvodába történő beiratkozás elektronikus úton történik a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a szülői értekezletek alkalmával vagy az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A jelentkezések elektronikus úton történő beadására

2021. május 19-én

2021. május 20-án

van lehetőség az alábbi e-mail címen: tarnok.mesevarovoda@gmail.com

Tekintettel arra, hogy az intézmény négy feladatellátási helyen működik a szülők nyilatkozhatnak, arról, hogy elsősorban, melyik intézményegységünkbe kérik gyermekük elhelyezését. Amennyiben lehetőségeink engedik, figyelembe vesszük kéréseiket indoklásaik alapján. Ellenkező esetben a lakcímhez közeli óvoda csoportjába soroljuk a gyermeket a csoportok befogadóképességeinek figyelembevételével.

Feladatellátási helyhez kötött felvételi kérelmüket az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentum megjegyzés rovatában tüntethetik fel és a fenti elektronikus elérhetőségre való továbbításával juttathatják el hozzánk.

„ADATALAP ÓVODAI JELENTKEZÉSHEZ” című nyomtatvány honlapra való FELTÖLTÉSÉRE 2021.05.18-án kerül sor!

Az e-mailen történt jelentkezéssel a szülő/gondviselő hozzájárul a közölt adatok jelentkezési eljárás során történő felhasználásához.

Ha a jelentkezési dokumentum eljuttatása technikai nehézségekbe ütközik, e rendkívüli helyzetben elfogadjuk az egyszerű e-mail formájában megküldött adatokat vagy a Mesevár Óvoda (Templom utca 14.) postaládájába dobott levél formátumot, melynek, részei megegyeznek az „Adatlap óvodai jelentkezéshez” című dokumentumban bekértekkel.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, akkor erre irányuló szándékuk bejelentését  a tárnoki Mesevár Óvoda intézményvezetője felé is tegyék meg az alábbi email címre, hogy a gyermeket ki tudjuk venni a tárnoki óvodakötelesek listájábóltarnok.mesevarovoda@gmail.com

A felvételi döntésről az óvodavezető 2021. június 20-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

Halmosné Liebhauser Szilvia intézményvezető