Polgármesteri beszámoló

    329

    Eredeti szándékom szerint az augusztus 20.-ai ünnepség után két hét szabadságra, pihenésre vonultam volna. Az elmúlt hét nem ezt tükrözte. Az iskolában volt sportválasztó, lecserélésre került a tornaterem kosárlabda palánkja, megkezdődött a kis iskola udvarának és kerítésének felújítása, elkezdték a munkát a Rákóczi út járdáján, átadtuk az új óvoda épületét, Tárnok útjainak portalanításán dolgoztunk az országgyűlési képviselőnkkel együtt és még egy rendkívüli testületi ülést is tartottunk.Az iskola udvarára nyert kézilabda pálya költségvetéséből megspórolt pénzt a kis iskola udvarára és kerítésére költjük. A munkák megkezdődtek, s szeptember 17-ig elkészülnek. Ez idő alatt a jobb oldali kerítést lecseréljük és labdafogó hálóval látjuk el. Labdafogó háló kerül az épület ablakaira is az új sreetball pálya irányába. Az utcafronti kerítést elbontjuk, részben cseréljük, s egy parkot alakítunk ki az utcafronti rész bal oldalán padokkal, fákkal, szemétgyűjtővel, ahol a szülők kényelmesen várhatják gyermeküket. A meglévő kapukat felújítjuk, s három új játék is elhelyezésre kerül az udvarban, amit rendbe is teszünk. A vizelvezetési problémákat megoldjuk, parkolókat alakítunk ki, festünk fel, s az iskola előtti úttest és gyalogátkelőhely festését is felújítjuk.A Tárnoki ifjúsági sportegyesület Egri Ferenc, igazgatóhelyettes segítségével a Csibetábor keretén belül megszervezte az első Tárnoki Sportág választót az elsősök számára. Reméljük a többi évfolyam is csatlakozik és választ majd egy sportágat a Kosárlabda, Kézilabda, Foci, Karate, Judo, Akrobatikus Rock’n Roll és Zumba közül! A nyári szünetben az egyesület felújította a svédszekrényeket és zsámolyokat. Új, modern, állítható magasságú kosárlabdapalánkot szereltek a tornaterembe és új szivacskézilabda kapuk lettek vásárolva. A terem új felfestéseket kapott. Az ősziszünetben kifestik a palánkok alatti részt, és tervezik, hogy új labdákat és eszkötöket vásárolnak majd.Gőzerővel folyik a Rákóczi út járdájának felújítása. A Benta felől indultak, s egészen a Postáig lesz lekövezve a járda. Itt a jövőben a parkolókkal együtt zebra is kialakításra kerül.Csütörtökön Dr Aradszki András, országgyűlési képviselővel felavattuk az új négycsoportos óvodaépületet. A képviselő úr örömét fejezte ki abban a tekintetben, hogy pártállástól függetlenül mennyire jól tudunk együtt dolgozni Tárnok érdekében, s további támogatásáról biztosított minket. Példaértékűnek nevezte azt a munkát, amit az óvoda építésében résztvevők végeztek, tekintve, hogy az elnyert pénzből sikerült megvalósítani a beruházást, ami a mai viszonyok között szinte példátlan.Fontosnak tartom tisztázni, hogy az óvoda tervezése, engedélyezése, a kivitelezés közbeszereztetése még az előző önkormányzat munkáját dícséri. A választásokkor két papír hiányzott ahhoz, hogy az építkezés megkezdődhessen, de a kivitelezővel kötendő szerződés megkötésének végső határideje közeledett, ezért elődöm a választás előtti napon, gyorsan megkötötte a feltételes szerződést a nyertes pályázóval. Az én feladatom a hiányzó két papír időben történő beszerzése volt, melyhez mind a kivitelező, mind Aradszki úr segítségét igénybe kellett vennem. Ennek a két papírnak a hiányában a támogatást vissza kellett volna fizetni. Szerencsére a kivitelezés időben megtörtént, s elődöm hibáit is sikerült időben javítanunk. Így történhet, hogy az óvoda udvara is hamarosan elkészülhet a támogatás pénzéből, mely 460 millió volt. A Templom utcai régi épületből a három csoport kerül át az új épületbe egy negyedikkel kibővítve. Tehát a beruházás eredményeként nem csak modernebb környezetbe kerülhetnek a gyermekek, de létszámot is bővítettünk! Egy másik támogatás, melyet visszaszereztünk a közétkeztetés kialakítására, fedezi az óvoda elmaradt konyhájának kialakítását, és napelemek telepítését az energia ellátásra.Sajnos ahelyett, hogy együtt örülnénk ennek a sikernek, a finanszírozásról sok “sületlenség” jelent meg a facebookon, melyekben esetenként még rám is hivatkoznak, mint forrás, igen helytelen módon. A beruházás nem a csatornabefizetések pénzéből lett finanszírozva, azt korábban már elődöm elköltötte! A támogatás pénzéből és az elkülönített önrészből lett kifizetve a kivitelező, ahogy ezt a szabályok előírják. Aki mást állít, sajnos nem érti a költségvetés szabályait, s keveri a bankszámlákat a cimkézett pénzekkel! Ezt már többször leírtam, most nem részletezem megint. Azt gondolom, ez olyan fejlesztés, beruházás vagy eredmény, aminek mindenki tud örülni. Legalábbis kellene! A csatornapénzeket kár ebbe mesterségesen belekeverni, semmi köze a kettőnek egymáshoz!A rendkívüli testületi ülésen az óvoda alapító okiratának megváltoztatása volt az egyik fontos döntésünk, ami feltétele a nyitásnak. A másik kapcsolódik Aradszki képviselő úr, az avatón elhangzott beszédéhez, melyben kitért a Tárnoknak szánt támogatásokra is. Jelezte, hogy együtt dolgozunk egy nagyobb új, “Tárnoki utak portalanítása” elnevezésű kormányzati támogatás megszerzésén és felhasználásán. Még 20.-a előtt kaptunk egy adatbekérő e-mailt, melyben a lehetséges munkák felsorolását kérték, műszaki adatokkal, tervekkel, költségvetéssel együtt. Büszkén mondhatom, hogy az érintettek, hivatali dolgozók, tervező, közbeszerzési szakértő, kivitelező és én, rekord idő alatt állítottuk össze a pályázati anyagot, miután mindenkivel egyeztettem a feladatot és a feltételeket. Hétfőre minden összeállt, beleértve a tervezést, engedélyeztetést, közbeszereztetést, műszaki adatok összeálltását, feladat beárazását. Amennyiben a beígért összeg időben megérkezik, aszfalt borítást kap fél éven belül 20 utca Tárnokon. A Faluban 3, a Vasúton túl 9, Újtelepen 2, Margitligeten 3 és a Tónál 1. Komolyabb útépítés lesz a Fő utca Ódluki részén és a Vereckei út egy részén, ha a költségvetés még megengedi. A pontos listát akkor tudom nyílvánosságra hozni, ha megkaptuk a támogatást, s ismerjük a pontos összegét.Ha bárkinek véleménye, kérdése vagy ötlete van, amit meg szeretne osztani Velem, írjon e-mailt (polgarmester@tarnok.hu) vagy hívjon a +36202276454 telefonszámon! Előre egyeztetett időpontban bárkit szívesen látok irodámban a megfelelő óvintézkedések mellett!Vigyázzunk egymásra, tartsuk be a vírushelyzet óvintézkedéseit, szabályait, hogy ne kelljen újra bezárkóznunk otthonainkba! Mindenkinek jó egészséget kívánok!Dr. Lukács László, Tárnok polgármestere