Rendkívüli hír: Vessünk véget az álhíreknek és a hazugságoknak!

1363

Egyre gyakrabban találkozni az interneten terjedő a közhangulatot rossz irányba befolyásoló, hamis állításokkal az önkormányzat, illetve a polgármester felelősségével, hatáskörével kapcsolatban.  Most legutóbb a zöldhulladék elszállítása miatt. Röviden tekintsük át mi az igazság! Mi a jogállása a polgármestereknek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben?

A polgármester

  • a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt; (tehát nem feladata, és nem felel településünkön az éves napsütéses órák számának alakulásáért)
  • b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak, a közös önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; (tehát nem felel, és nem feladata a településen a kenyér, és egyéb péksütemény átlagos fogyasztóiárak alakulásáért)
  • c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; (tehát nem felel, és nem feladata a helyi szolgáltatók tevékenységeit, szolgáltatásaik árait szabályozni)
  • d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; (nincs befolyása a település területére lehulott csapadékmennyiség alakulására, tekintet nélkül azok bármilyen halmazállapotára)
  • e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; (nincs befolyása a világbéke alakulására, valamint a világűr békés célú felhasználásával kapcsolatos döntésekhez)
  • f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; (bármennyire is szeretné, nem tudja elintézni, hogy hétfő után rögtön péntek, vagy szombat következzen)
  • g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.[10]  (mindenféle híresztelésekkel szemben nincs varázspálcája, vagy ha mégis van, az silány hamisítvány)

Végezetül: sajnálatra méltó dolog félrevezetni az embereket, vagy olyan hamis állításokat terjeszteni, ami káros a tárnoki lakosságra nézve.
Kérünk mindenkit, ha valamivel kapcsolatban kérdése merülne fel, akkor írjon nekünk az alpolgarmestertarnok2461@gmail.com e-mail címre. 

Vigyázzunk egymásra!