Pályázati felhívás

432

Lakossági napelemes rendszerekre támogatására, tavaszi fagykár megelőzésére és méh állatjóléti támogatásra lehet most pályázni!

„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”

RRF-6.2.1
A támogatás formája: 100% Vissza nem térítendő támogatás

Ki pályázhat?

 1.Aki az ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik (2021.08.30-i állapot) 

2. Aki megfelel a jövedelem előirásoknak (nyugdijas is)   

3. Az ingatlanban tulajdonos személyek 2020.évi 1 főre jutó jövedelme

    0.- Ft és  4 850 000.- Ft között volt

Támogatható tevékenységek:

  1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer (szaldó elszámolással)

     max. bruttó 2 900 000.- Ft

  1. Tetőszerkezetre helyezett  a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesitése ( max 5 kwp) fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépitése, nyilászáró csere

max. 11 300 000.- Ft

Pozitív Változások:

1. Eltörölték a pontozásos rendszert (gyerekek és

járások miatt)

2. Eltörölték a 3. és 4. beadási időpontot

3. Megemelték a keretet:10 080 db-al több pályázat tud

nyerni. Összesen 45 000 db

4. Nőtt a kivitelezési idő

5. A beérkező pályázatokról a beérkezés sorrendjében történik a döntéshozatal.

6. A pályázatok azok feldolgozásának sorrendjében, a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban.

Ezért mi is azokat tudjuk biztonsággal beadni, akik a legkorábban jelentkeznek. Ezért már most elkezdünk előre dolgozni a felméréssel, a projekt előkészítésével, hogy amikor megnyílik a pályázat, időben legyünk .

Ez nagyon fontos!

A  Miniszter elnök beszédében elmondta, hogy a napelemes beruházások nemzetbiztonsági fontosságúak lesznek!!

Keressenek bennünket már most!

Kisházy Béláné Erzsi                           Takács Zoltán  

pályázatíró                                           pályázatíró

belane.kishazy@gmail.com              zoltan1takacs@gmail.com

30/4973343                                         20/6692636

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

A felhívás kódszáma: VP3-5.1.1.1-21

A kiírás kifejezetten a kertészti kultúrákat részesíti előnyben, főként, ha a védendő területet 2016 után már többször is érte fagykár. Sok kis plusz pontot lehet kapni meglévő piaci biztosítás, termelői szervezeti tagság, tesztüzemei rendszerben való részvétel, meglévő vagy tervezett meteorológiai állomás, családi és ökológia gazdálkodás után.

A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. A technológiai fejlesztések eredményeképpen növekszik a termésbiztonság és javul a jövedelmezőség.

Tervezett keretösszeg : 5 milliárd Ft

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes elszámolható költség 80%-a

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: – Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségek. 

b) A projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése: kamerarendszer, tároló konténer beszerzése – a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével.

 c) Legalább levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

Nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységre: – jégeső-elhárító – például rakéta alapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2- 16 kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése, – aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás, – fagyvédelmi gyertya beszerzése.

Támogatást igénylők köre :

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 7. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

Benyújtás határideje:

Ötödik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.             

Hatodik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Hetedik szakasz: 2022. július 13. – 2022. július 26.

Hívjanak bennünket!

Kisházy Béláné Erzsi                           Takács Zoltán  

pályázatíró                                           pályázatíró

belane.kishazy@gmail.com              zoltan1takacs@gmail.com

30/4973343                                         20/6692636

Méh állatjóléti támogatás 

A Felhívás kódszáma: VP3-14.1.2 – 22

Tervezett keretösszeg :10 milliárd Ft.

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 500 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

1. A támogatást igénylő által tartott és a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet – azaz a Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) – szerint nyilvántartott méhcsaládok után 2,5 éven keresztül, a kötelezettség vállalási időszak végéig, azaz 2024. december 31-ig terjedő időszak tekintetében, méhcsaládonként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben a méhész e Felhívásban meghatározott kötelezettséget vállalja és annak eleget tesz. 

2. Támogatott tevékenység: Méhcsaládonként évente egy alkalommal 4 kg méz visszahagyása

A támogathatóság feltételei 

1. Jelen Felhívás szerinti támogatásra a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

 a.) A támogatást igénylő a támogatási kérelem beadását megelőzően, legalább 3 éve a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint(a továbbiakban: TIR rendelet) bejelentett és nyilvántartott méh-tenyészettel rendelkezik.

 b.) A támogatást igénylő vállalását a Tenyészet Információs Rendszerben (továbbiakban:TIR) foglaltak szerint, 2021. november 15-ig nyilvántartásba vett és a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható méhcsaládok száma alapján teheti meg. c.) A támogatást igénylő a TIR-ben a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartama alatt a támogatási kérelemben szereplő méhcsaládok tartójaként szerepel, és a TIR-ben feltüntetett, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási tv.) szerinti ügyfél-azonosítójával rendelkezik.

 d.) A támogatást igénylőnek a TIR rendelet 10.§ (5) bekezdése szerint megjelölt tenyészete(i) maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak. (A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről) 

e.) A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, valamint a teljes kötelezettségvállalási időszakban érvényes Országos Magyar Méhészeti Egyesületi (OMME) tagsággal rendelkezik. 

f.) A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben foglalt követelményeket.

A teljes projekt időtartamára vonatkozóan szükséges egy a méhészet fenntartására vonatkozó részletes állatjóléti terv készítése, amelyet a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal, a támogatási kérelem benyújtásakor szükséges csatolni. 

2. A teljes projekt időtartamára vonatkozóan szükséges a méhészeti munkanaplót vezetni. 6. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt, a támogatási kérelemben feltüntetett méhcsaládok vonatkozásában be kell tartania a vállalt kötelezettséget.

A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt legalább a támogatói okiratban jóváhagyott számú méhcsalád tartására. 

3. A méhek vándoroltatása esetén a méhek új gyűjtési helyét és az ott tartózkodás tervezett időtartamát a támogatást igénylőnek, legkésőbb a méhek telepítését követő napon a Méhészeti munkanaplóba be kell jegyezni.

A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség:

 1. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása érdekében a támogatást igénylő köteles a támogatott méh-tenyészetben, méhcsaládonként, évenként egy alkalommal, a mézelvételkor (pergetéskor) 4 kg mézet visszahagyni. 

2. A méhésznek lehetősége van dönteni arról, hogy – az adott gazdaság környezetét figyelembe véve – adott évben mely időszak indokolja leginkább a 4 kg többletméz méhcsaládoknál történő visszahagyását. 

3. A méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség betartása – a méhek nyugalmi időszakán kívül – az élelemkészlet meglétével ellenőrizhető. A lépek vizsgálatakor 1 dm2 lépesméz megléte 20 dkgnak számítandó. 

4. A támogatást igénylőnek az adott évben – a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) felé, az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül, a méz visszahagyása előtt legalább 3 munkanappal, be kell jelentenie a pergetés napját és a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó szándékát. 

5. Amennyiben a pergetésre (és ezáltal a 4 kg méz visszahagyására vonatkozó kötelezettség teljesítésére) az 5. pont szerint bejelentett időpontban nem tudott sor kerülni, úgy a támogatást igénylő köteles azt legkésőbb a pergetés elmaradását követő napon, elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül bejelenteni az Államkincstár részére. A támogatást igénylő ebben az esetben köteles az adott évben újabb pergetésre és méz visszahagyásra vonatkozó időpontot megadni az 5. pont szerint.

A projektek 2022. július 01. és 2024. december 31. között valósulnak meg.

Beadás: 2022. június 20. és 2022. július 19. között.

Támogatást igénylők köre Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki/amely rendelkezik a Támogatási törvény 2007. évi XVIII. törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyfél-azonosítóval.

A támogatás mértéke, összege:

15 EUR/méhcsalád/év

Támogatás beadása: 20 méhcsalád-tól

Keressenek bennünket!

Kisházy Béláné        Takács Zoltán

pályázatíró                pályázatíró

30/4973343               20/6692636