T Á J É K O Z T A T Á S

54

Felhívjuk a gondozottak figyelmét, hogy 2022. augusztus 22-től 31-ig szabadság miatt

JUHÁSZNÉ GALAMBOS PIROSKA, a II. és IV. körzet védőnője az ismert mobil telefonszámokon

és e-mail címeken nem lesz elérhető.

Sürgős esetben az Egészségház információja hívható :  06 23 753 101 v. 06 23 753 850.

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat