Közvélemény-kutatás víz és csatorna használatról!  

234

 A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a víziközmű-szolgáltatók számára 2018-tól előírta, hogy kétévente Felhasználói Elégedettségi Felmérésben független közvélemény-kutató szervezettel méressék fel a lakossági felhasználók elégedettségét. 

A felmérés témakörei: az ivóvíz minősége, az ellátás folyamatossága, csatornaszolgáltatás, fogyasztásmérés, tájékoztatás, ügyfélszolgálat, ár-érték arány, számlázás, környezetvédelem. 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) és az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) a 2022 évi felmérés adatfelvételével a Szociográf Kft-t, mint független Kutatócéget bízta meg. A Kutató megbízása garancia arra, hogy a felmérés egésze és annak minden lépése megfelel a piackutatásban bevett szabványoknak. 

Az adatfelvétel során 2022. szeptember 1. és október 31. között a Kérdezőbiztosok a szolgáltatói nyilvántartásból véletlen módszerrel kiválasztott fő-, ill. pótcímeken személyesen készítenek kérdőíves interjút, amelynek hossza az igénybe vett szolgáltatásoktól (víz, csatorna) függően kb. 12-20 perc

A következő településeken összesen 600 interjú készül: Érd, Diósd, Tárnok (víz- és csatornaszolgáltatás), valamint Herceghalom, Pusztazámor, Remeteszőlős, Sóskút, Törökbálint (vízszolgáltatás). 

A Kérdezőbiztosok a Szociográf Kft. Megbízólevelével és (kérés esetén) személyi igazolványukkal igazolják magukat (a Kérdezőbiztos neve, kódja és személyiigazolvány-száma szerepel az aláírt és pecséttel ellátott megbízólevélen).

Az interjú során a Kérdezőbiztos:

  • bemutatkozik, igazolja magát, és tájékoztatja a Válaszadót a kutatás és az adatkezelés céljáról és körülményeiről a Válaszadói tájékoztató dokumentum alapján, 
  • adatkezelési nyilatkozatban rögzíti a Válaszadó hozzájárulását, valamint az adatfelvétel telefonos minőségellenőrzése céljából nevét és telefonszámát (a GDPR-nyilatkozat egy példányát a Válaszadónál hagyja az adatkezelők elérhetőségi adataival), 
  • lekérdezi a Válaszadótól az elégedettségi kérdőívet; 
  • egyéb tevékenységet (más kérdőívek kitöltése, üzleti vagy marketingtevékenység, toborzás stb.) a Kérdezőbiztos nem végez. 

A felkeresett fő- és pótcímek kiválasztása a Szolgáltató adatbázisa alapján, véletlen módszerrel történt. 

A kutatásban való részvétel, a kérdésre való válaszadás és az adatszolgáltatás önkéntes, a válaszadók tájékozott hozzájárulásán alapul. A válaszok kezelése bizalmas, a statisztikai elemzés összesítve, a személyektől elkülönítve, anonimizáltan történik. A válaszadóknak semmilyen hátránya nem származik a részvételből. 

A felmérés elkészítése egyaránt fontos a Hivatalnak, a Szolgáltatóknak és – legfőképp – a Fogyasztóknak a szolgáltatások magas minőségének, színvonalának fenntartása, fejlesztése érdekében. 

 
Köszönettel:


Érd és Térsége Víziközmű Kft, az Ön víziközmű-szolgáltatója

2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.

ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu

+36 (23) 500-000

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft., az Ön csatorna-szolgáltatója

2030 Érd, Fehérvári út 63/B-C.

ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu

+36 (23) 500-000